Appareil auditif Unitron Contour BTE mini-tube - Unisson